Konferencia Komunitná psychológia na Slovensku 2016

Cieľom konferencie je sprostredkovať najnovšie poznatky z teórie a praxe v oblasti komunitnej psychológie, verejne etablovať komunitnú psychológiu na Slovensku, začleniť slovenskú komunitnú psychológiu do medzinárodného kontextu.

http://www.komunitnapsychologia.sk/konferencie.html